Kyjatice - Kyjatická kultúra

Prvá písomná zmienka o obci Kyjatice pochádza z roku 1413, ale dejiny obce sú oveľa staršie. Archeologický výskum, ktorý sa uskutočnil v 20. storočí, odkryl 192 žiarových hrobov, zistil polohu pravekej osady, našiel bronzový poklad a ďalšie bronzové predmety. Objavená archeologická kultúra dostala pomenovanie - kyjatická.

Ľud kyjatickej kultúry osídlil v rokoch 1100 až 700 p.n.l. juh Slovenska a sever stredného Maďarska, zapodieval sa poľnohospodárstvom, vyrábal bronzové predmety, budoval mohutné hradiská, osídľoval jaskyne a svojich mŕtvych pochovával žiarovým spôsobom. Dôkazom toho je prehistorické pohrebisko z rokov 1100 - 700 pred našim letopočtom. Jedná sa o žiarové pohrebisko ľudu kyjatickej kultúry, pozostávajúci z troch mohylových násypov, pohrebnej hranice a dvoch skrinkových hrobov (fotky sú v našej fotogalérii).

Vodný mlyn

Vo Veľkých Teriakovciach je možné navštíviť Vodný mlyn, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou. Samotná budova má dve podlažia, prístupné aj verejnosti. V mlyne je zriadené regionálne múzeum s viac ako 200 predmetmi, okrem mlynárstva prezentujú roľníctvo, pekárstvo, ale aj tradičné remeslá ako pradenie a tkanie. Nájdete tam tiež unikátnu zbierku kyjatických hračiek či tradičnú teriakovskú izbu a kuchyňu (fotky sú v našej fotogalérii).