Minulý rok sa naša Stredná odborná škola technická a agropotravinárska, Okružná 61 v Rimavskej Sobote prihlásila do projektu "Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva" pre základné a stredné školy.  Z projektu škola získala IKT techniku. Za získanú techniku sa škola zaviazala k vypracovaniu  školského projektu  Máme radi Slovensko. Cieľom projektu  bolo vytvorenie multimediálneho sprievodcu po zaujímavých lokalitách Slovenska. My sme si vybrali Prechádzku po Gotickej ceste v našom okrese.

Pri vypracovaní projektu sme postupovali nasledovne: Prvým krokom bolo vytýčenie trasy, ktorou sa budeme uberať. Vybrali sme si miesta, ktoré chceme navštíviť a naplánovali sme si vychádzku po objektoch historickej hodnoty ako sú kostoly a archeologické nálezy v našom regióne. .Na prechádzku sme si so sebou zobrali tablety. Snímali sme videá, robili fotografie a pritom sme si zaznamenávali GPS súradnice miest, ktoré sme navštívili.  Po návrate sme získané materiály upravovali a vytvorili výsledné video. K videu nám naši žiaci Jozef Bulka a Andrej Kamenský, ktorí hrajú na heligónky, nahrali sprievodnú hudbu.

K videu sme pripravili ešte doplnkovú multimediálnu prezentáciu, ktorou je táto webová podstránka . Na jej vypracovanie sme použili natočené videá a získaný fotografický materiál, ktorý sa nám už nevošiel do videa. Popri tom sme si naštudovali odbornú literatúru, ktorú sme našli v knižnici, v mestskom turistickom informačnom centre, z brožúrok, ktoré sme dostali v kostoloch pri ich návšteve a samozrejme najviac informácií sme čerpali z webových stránok na internete.

Projektom sme si rozšírili vedomosti z geografie a histórie nášho okresu. Projekt sa tak môže stať súčasťou vyučovania týchto predmetov.  Konečným výstupom nášho projektu je video záznam a materiál dostupný na tejto webovej podstránke našej školy. Jej autormi sú študenti III. A triedy odboru mechanik počítačových sietí a pedagógovia.Cieľom bolo navštíviť a zdokumentovať pozoruhodné miesta nášho regiónu s využitím tabletov a techniky získanej z tohto národného  projektu.
V projekte by sme Vám chceli opísať kultúrno-historické zaujímavosti nášho regiónu, objaviť zabudnuté skvosty Rimavskej kotliny. Pozvať všetkých, čo majú záujem, na potulky po najzaujímavejších miestach na Gotickej ceste. Týmto Vás pozývame pozrieť si naše spracované video.