Okres Rimavská Sobota, ktorý sa nachádza v juhovýchodnej časti Slovenska, sa môže popýšiť bohatou históriou, množstvom kultúrno-historických pamiatok, ako aj celou galériou slávnych osobností. Naši predkovia nám zanechali bohaté kultúrne dedičstvo, ktorého hodnotu neoslabil ani zub času. Slávna minulosť, akoby automaticky predpokladala, že jej odkaz budeme naďalej rozvíjať. V roku 2001 Turisticko-informačné centrum v Rimavskej Sobote predstavilo turistickú cestu s názvom Gotická cesta. V meste sa objavili informačné tabule s rovnomenným názvom a záujemcovia si mohli zakúpiť brožúrku, v ktorej bola zakreslená trasa s opisom niektorých historických pamiatok. RELAX, centrum voľného času pre mládež, ponúkol školám možnosť zorganizovať exkurzie po Gotickej ceste.


Gotická cesta na Slovensku je prvá tematická kultúrno-poznávacia cesta svojho druhu na Slovensku. Je to turistický okruh (dĺžka 276 km), kde môžete objaviť bohatú pokladnicu Spiša a Gemera. Vedie 24 obcami a 9 mestami. Na jednotlivé pamiatky upozorňujú nainštalované hnedo-biele orientačné tabule s piktogramom v tvare gotického oblúka.


Gotická cesta je kľúčom k spoznávaniu tajomstiev a dešifrovaniu aj doposiaľ neznámych stránok kultúrneho dedičstva dávnych čias. Myšlienka vytvoriť práve takúto turistickú cestu vznikla v deväťdesiatych rokoch minulého storočia. Vzniknutá turistická trasa je rozdelená na menšie časti - okruhy.  Spišsko - gemerský okruh,  Spišský okruh - pieninský, Spišský okruh - tatranský, Gemersko - rimavský okruh.  Zjednocujúcim prvkom celého programu sú umelecko-historické pamiatky, ale hlavne gotické kostolíky a vzácne gotické maľby, ktoré určili aj názov turistickej trasy.


Turistická trasa Gotická cesta v okrese Rimavská Sobota prechádza cez Tisovec, Rimavské Brezovo, Kyjatice, Kraskovo, Rimavskú Baňu, Malé Teriakovce,  Rimavskú Sobotu, Žíp a Číž až na hranice s Maďarskom.


Trasa Gotickej cesty v našom okrese je obsiahla, a preto sme sa rozhodli navštíviť len niektoré miesta.


Upozornenie: Pred návštevou kostolov je potrebné sa vopred telefonicky dohodnúť. Niektoré telefónne kontakty,ktoré sme našli na internete, už nie sú aktuálne a preto je lepšie zavolať na daný obecný úrad. Výška vstupného je buď dobrovoľná alebo približne 1 €/osoba, fotenie a natáčanie väčšinou nie je dovolené a ak predsa tak za príplatok 3 - 5 €.