Malé Teriakovce

Približne 8 km severne od Rimavskej Soboty, smerom na Hnúšťu sa nachádzajú Malé Teriakovce, ktoré patria pod obec Veľké Teriakovce. Na svahu nad obcou sa nachádza gotický kostol z 15. storočia.

Zaujímavosti:

  • Kostolík stojí v dominantnej polohe nad obcou a je dobre viditeľný už zďaleka. 
  • Z pôvodného kostola zostala iba veža a loď.
  • Interiér veže osvetľujú na prvom poschodí jednoduché okná zakončené lomeným oblúkom, na druhom poschodí sú to malé okná v tvare štvorlístka, vyrobené z jedného kusa kameňa a osadené dodatočne do pôvodne väčších okien.
  • Najvzácnejším prvkom v interiéri je maľovaný kazetový drevený strop, pochádzajúci z troch období. Najstaršiu časť (2. polovica 16. storočia) predstavuje strop nad oltárom v západnej časti gotickej lode tvorený šesťuholníkmi s patrónovou vzorkou. V zvyšnej časti gotickej lode je strop zložený zo štvoruholníkov, ktorý sa datuje do 17. storočia. Najmladšiu časť (koniec 18. storočia) stropu nájdeme v pristavanej renesančnej lodi. Najstaršia časť stropu patrí k vôbec najstarším zachovaným dreveným stropom na Slovensku.
  • V interiéri kostola sa nachádza renesančný oltár zo začiatku 17. storočia, protestantský chór z 18. storočia a kazateľnica z konca 18. storočia.
  • Veža sa na prvom poschodí pôvodne otvárala do lode, o čom svedčí dnes už zamurovaný vstup, viditeľný zo strany veže. Podkrovie lode je z veže na druhom poschodí prístupné jednoduchým portálom s lomeným oblúkom.
  • V južnej stene gotickej lode je zamurovaný pôvodný vstup, ktorý sa prestal používať po pristavaní novej lode.
  • Kostolík pôvodne chránil múr zo 17. storočia, dnes z neho zostali len nepatrné zvyšky.
  • V kovovej guli na veži sa našiel dokument v latinčine, ktorý spomína, že už v roku 1462 mala tunajšia cirkev svojho farára.
  • Vznik kostola v 15. storočí potvrdil aj nedávny archeologický výskum. Počas ktorého boli v priestore renesančnej lode objavené základy pôvodného presbytéria, ktoré sú sčasti prekryté sklom a tak prezentované pre návštevníkov. Rozdiely teplôt však niekedy spôsobia vyzrážanie vody na skle, čo ho urobí len málo priehľadným.