Žíp

Sedemnásť kilometrov od Rimavskej Soboty sa nachádza obec Žíp. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1295. V obci sa nachádza reformovaný kostol, pôvodne gotická stavba, pochádzajúca z 15.storočia. 

Zaujímavosti:

  • Kostolík predstavuje vďaka vyvýšenej dodnes dominantu obce, aj napriek okolitým stromom.
  •   Ide o jednu z menej známych stredovekých stavieb tohto regiónu, ktorá by si zaslúžila viac pozornosti.
  •  Pôvod kostolíka nie je celkom ujasnený, ako čas vzniku sa udáva polovica 14. storočia, ale aj 15. storočie. Má stáť na mieste románskej stavby, nepravidelný pôdorys svätyne i tvar okien a ich ostení (najmä v interiéri) však naznačujú, že by sa niečo zo staršieho kostolíka mohlo zachovať v hmote dnešného objektu. Z pôvodného gotického jednoloďového  kostola sa zachovali obvodové múry, dve štrbinové okná v bývalom presbytériu, tri okná s ostrolukovými kamennými osteniami a na južnej strane lode gotický portál. V 18. a 19. Storočí bol kostol prestavaný.
  •  V regiónu unikátnymi sú murované baldachýny pre bočné oltáre po stranách víťazného oblúka, ktorých zvyšky sa našli pri výskume. Zachovali sa len v Moste pri Bratislave a stopy po nich aj v Rači a Šamoríne.
  •  Južný oltár, z ktorého sa zachovala časť maľovaného retábula v podobe nástenných malieb, osvetľovalo okno vo východnej stene lode (s analógiou iba v Roštári).
  •  Stredoveké nástenné maľby z obdobia okolo roku 1400 sa zachovali len na fragmentoch, keďže veľkú časť ich zničila vlhkosť. Na víťaznom oblúku sa zachovali výjavy zo života Panny Márie (zo strany lode), polpostavy evanjelistov v kvadriloboch a postava kráľa - sv. Štefana alebo sv. Ladislava (na špalete), resp. žehnajúci Kristus s múdrymi a nemúdrymi pannami (zo strany svätyne). V samotnej svätyni sa zachovala iba spodná časť malieb v podobe závesov a na južnej stene len nohy postáv, zrejme apoštolov.
  •   Na južnej strane lode sa nachádza gotický portál.
  •  Nad kazateľnicou visí neskorobaroková drevená strieška.
  •  Pri kostolíku stojí pekná drevená zvonica cca z roku 1750, ktoré je spojená krytou chodbou s loďou.
  • Celý areál bol v minulosti opevnený múrom, jeho základy objavili pri výskume v roku 1970.