Informácie o nás


Táto informačná stránka slúži k popisu projektu Máme radi Slovensko.

Na projekte pracovali žiaci III.A triedy odboru mechanik počítačových sietí :

Adam Deneš , Štefan Halyák , Rastislav Herczeg.

Hudbu k videu nahrali žiaci Andrej Kamenský z III.D triedy a Jozef Bulka z II.AD triedy.

Na projekte s nami spolupracovali pedagógovia :

 Ing. Romana Vetráková , Ing. Dagmar Vašová , PhDr. Ingrid Kováčová.


Touto stánkou by sme chceli poukázať na zaujímavé miesta v našom regióne, ktoré si myslíme, že stojí za to ich navštíviť.